Intern vertrouwenspersoon +

Intern vertrouwenspersoon +

Tekst: Paul Drenth Laatst geupdate: 30 mei 2023

Wat doet een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die door medewerkers benaderd kan worden in het geval van ongewenst gedrag op de werkvloer. Je kan hierbij denken aan pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en niet integer handelen. Een vertrouwenspersoon vangt de medewerker op, begeleidt en voorziet de medewerker van advies. Indien nodig helpt deze met een klachtenprocedure.

De Wet

Wat schrijft de wet voor? De huidige wet schrijft voor dat de werkgever psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen moet gaan. Een vertrouwenspersoon voorziet hierin. Door alle excessen van de afgelopen jaren is er nu een wet in de maak die deze eis concretiseert en een vertrouwenspersoon voor elke onderneming verplicht. Dit wetsvoorstel ook wel bekend onder: Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon, is een voorstel van Tweede Kamerlid Maatoug. Voor meer informatie hierover klik hier.

Interne vertrouwenspersoon

Veel, vooral grote organisaties hebben een interne vertrouwenspersoon. Een interne vertrouwenspersoon is iemand in het bedrijf waar een medewerker terecht kan bij ongewenst gedrag. Het voordeel van een intern vertrouwenspersoon is dat ze gemakkelijk benaderbaar zijn omdat ze binnen de organisatie aanwezig zijn. Het nadeel is echter dat een interne vertrouwenspersoon onderdeel uitmaakt van het bedrijf en haar cultuur. Hij of zij is misschien bekend met degene waar de melding over gaat of kan zelf onderdeel zijn van het grensoverschrijdend gedrag. Ook is de rol van (intern) vertrouwenspersoon een taak die men heeft naast een andere (fulltime-baan waardoor ze vaak niet toekomen aan de overige verantwoordelijkheden die een vertrouwenspersoon heeft. Naast de rol als luisterend oor heeft de vertrouwenspersoon namelijk ook een belangrijke rol als het gaat om voorlichting & advies en bewustwording & preventie. Ook kan hij of zij vaak geen ruggenspraak houden met collega’s voor intervisie.

Interne vertrouwenspersoon +

Ondanks dat onze ervaring is dat een externe vertrouwenspersoon beter en goedkoper is zoals u kan lezen in dit artikel, begrijpen wij goed dat organisaties die al een interne vertrouwenspersoon hebben dat zo willen houden. Voor die gevallen kunnen onze services gebruikt worden als een ruggenspraak service, via ons gratis spreekuur. Hier kunnen interne vertrouwenspersonen contact met ons opnemen om te ‘klankborden’ over een specifieke casus en kunnen ze gebruik maken van onze kennis en ervaring op dit vlak. Daarnaast hebben wij een externe vertrouwenspersoon beschikbaar voor het geval de interne vertrouwenspersoon zelf betrokken is of zich betrokken voelt en deze het daarom bijvoorbeeld beter vindt om een casus door te verwijzen.

Deze post delen? https://puntuit.nl/nl_nl/intern-vertrouwenspersoon/

Neem contact op

Veel bedrijven hebben moeite met invulling geven aan deze nieuwe wetgeving, wanneer een vertrouwenspersoon verplicht wordt voor alle bedrijven. Om die reden hebben we abonnement ontworpen voor mkb-bedrijven.

Dit zorgt ervoor dat u voldoet aan de nieuwe wetgeving en dat u altijd een externe vertrouwenspersoon tot uw beschikking heeft.

Meer weten? Wij helpen u graag.

Laat uw gegevens achter voor meer informatie.