Hiring an internal or external confidential advisor?

Hiring an internal or external confidential advisor?

Text: Paul Drenth Last updated: 23 April 2023

Binnen een organisatie hebben vertrouwenspersonen een belangrijke rol. Hun functie is om een luisterend oor te bieden aan medewerkers die worden geconfronteerd met integriteitsschendingen, of het slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon helpt ongewenst gedrag te de-escaleren, zodat problemen niet buiten proporties groeien. Op deze manier draagt de vertrouwenspersoon bij aan een veilig werkklimaat voor iedereen. In dit vak wordt er onderscheid gemaakt tussen interne- en externe vertrouwenspersonen. Wij wegen de voor- en nadelen af voor werkgevers, zodat u de juiste beslissing kan nemen mocht u een vertrouwenspersoon overwegen.

Internal confidant

An internal confidential counsellor is an employee who is already working within the organisation. In this case, this employee is a confidant in addition to his/her own position. This person is trained and obtains certificates to take on the role of confidant. The intention is for the confidential advisor to be autonomous and report directly to the management if necessary. If you choose to appoint an in-house one, keep the following scenario in mind:

Office manager Sophie and account manager Merlijn have a conflict with each other. Merlijn would like to talk about it with a confidant, but it now turns out that Sophie is this internal confidant. As a result, Merlijn needs to talk to an external confidant.

Especially smaller companies with fewer employees are more likely to encounter this problem. The smaller the company, the more difficult it becomes with the independence of the confidential advisor. In this case, you may choose to hire an external confidential advisor on a one-off basis.

Advantages and disadvantages internal trustee

Feit is dat een interne vertrouwenspersoon de bedrijfscultuur goed kent, waardoor hij/zij eerder problemen kan signaleren en makkelijk te vinden is bij collega’s. Zij nemen deze persoon makkelijker in vertrouwen, waardoor de drempel lager kan liggen om contact te leggen. Dit heeft echter een keerzijde. Omdat de vertrouwenspersoon een bekende is van de medewerker, kan het juist lastiger zijn om met hem/haar vertrouwelijke informatie te bespreken. Daarnaast kan het moeilijk zijn voor de interne vertrouwenspersoon om objectief naar de situatie te kijken.

A conflict of interest may arise between the fiduciary's role and his/her other function. Neglect of one or both roles may result from this. In addition, it costs time and money to retrain an employee to be a confidant. Then there is also a chance that the internal confidential advisor will quit his/her job, resulting in the organisation having to invest time and money again in a new employee.

Pros and cons of external fiduciaries

Organisaties kunnen ook een externe vertrouwenspersoon inzetten. Deze persoon werkt buiten de organisatie en vervult enkel de rol van een vertrouwenspersoon. Hij/zij is aangesloten bij een organisatie die zich hierin specialiseert. Uw medewerkers kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon wanneer dat nodig is. Omdat een externe vertrouwenspersoon geen directe functie heeft binnen het bedrijf is deze persoon onafhankelijk en kan daardoor makkelijker een objectieve houding aannemen. Daarnaast hoeft de werkgever niet te investeren in kosten voor de bijscholing. Ook bent u zeker van professionele hulp en meest actuele kennis.

Combination of both internal and external confidential counsellors

Companies are also increasingly choosing to hire both an internal and external confidential advisor. This combination gives employees the opportunity to choose who they will talk to.

Doen ze dat liever met een collega, of toch liever met een persoon van buitenaf? Zo voorkomt u als werkgever eventuele problemen voor de interne vertrouwenspersoon, zoals eerder benoemd. Als we alle opties afwegen, lijkt dit de beste optie voor vele bedrijven. Omdat medewerkers zelf de keuze kunnen maken om het gesprek aan te gaan met een interne- of externe vertrouwenspersoon, wordt de drempel om een gesprek aan te gaan wellicht lager. Daarnaast is bij afwezigheid van de interne vertrouwenspersoon dit verzuim gemakkelijk op te lossen door de externe vertrouwenspersoon. Ook kunnen de vertrouwenspersonen met elkaar samenwerken, sparren of overleggen indien nodig.

Inform your employees

Once you have tied the knot, it is time to inform your employees. According to research by the Ministry of Social Affairs and Employment, it appears that it is not always clear to employees that companies employ a confidential advisor. You cannot reiterate often enough that a confidant is available should the need arise. Therefore, share the contact details of the confidant and discuss the role of the confidant with your colleagues.

Get in touch

Veel bedrijven hebben moeite met invulling geven aan deze nieuwe wetgeving, wanneer een vertrouwenspersoon verplicht wordt voor alle bedrijven. Om die reden hebben we een abonnement ontworpen voor mkb-bedrijven. Dit zorgt ervoor dat u voldoet aan de nieuwe wetgeving en dat u altijd een externe vertrouwenspersoon tot uw beschikking heeft. Meer weten? Wij helpen u graag.

Leave your details

for more information.

Share this post? https://puntuit.nl/en/internal-or-external-confidential-adoption/

Get in touch

Veel bedrijven hebben moeite met invulling geven aan deze nieuwe wetgeving, wanneer een vertrouwenspersoon verplicht wordt voor alle bedrijven. Om die reden hebben we abonnement ontworpen voor mkb-bedrijven.

Dit zorgt ervoor dat u voldoet aan de nieuwe wetgeving en dat u altijd een externe vertrouwenspersoon tot uw beschikking heeft.

Meer weten? Wij helpen u graag.

Laat uw gegevens achter voor meer informatie.