Een externe vertrouwenspersoon voor verenigingen

Een externe vertrouwenspersoon voor verenigingen

Tekst: Charlotte Kok Laatst geupdate: 22 februari 2023 Beeld:

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is erg belangrijk voor verenigingen. Op deze manier creëer je een protocol bij ongewenst gedrag. Daarnaast is het voor leden ook prettig om met iemand vertrouwelijk te kunnen spreken wanneer dat nodig is. In dit artikel bespreken we waarom een vertrouwenspersoon voor verenigingen van groot belang is.

Wat doet een externe vertrouwenspersoon voor verenigingen?

Een vertrouwenspersoon speelt een rol bij het aanpakken van ongewenst gedrag binnen een vereniging. Onder ongewenst gedrag vallen zaken als pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld en integriteit. Vrijwilligers of leden kunnen een vertrouwenspersoon in vertrouwen nemen. Diegene kan een luisterend oor bieden en meedenken over mogelijke oplossingen. Een vertrouwenspersoon voor verenigingen is verantwoordelijk voor de eerste intake en opvang. Een lid of vrijwilliger bespreekt eventuele vervolgstappen met de vertrouwenspersoon, en wordt ondersteunt tijdens dit proces. In sommige gevallen wil het lid gewoon zijn of haar gevoelens uiten en is er geen concrete actie nodig. De rol van de vertrouwenspersoon is vooral om vrijwilligers of leden te begeleiden in hun meldproces. Zij zorgen ervoor dat de melder de regie houdt en zelf beslissingen neemt over het vervolgproces. Het gesprek tussen het lid en de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk. Lees hier meer over de rol van een vertrouwenspersoon.

Belang externe vertrouwenspersoon voor verenigingen

We benoemden het net al even, maar een protocol bij ongewenst gedrag op een vereniging is erg belangrijk en wordt steeds belangrijker. Het is cruciaal dat u uw leden kan beschermen tegen vervelende situaties op de vereniging. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon draagt bij aan preventie van ongewenst gedrag binnen uw vereniging. Het geeft zekerheid dat als zich een probleem zich voordoet op de vereniging, uw leden weten waar ze terecht kunnen. Dit werkt de-escalerend bij eventuele conflicten en draagt bij aan een betere sfeer op de vereniging. Uw leden en/of vrijwilligers verdienen het om beschermd te worden bij ongewenst gedrag op de vereniging. Biedt hen deze bescherming door het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon van Punt Uit. Meer informatie daarover vindt u hier.

Voordelen externe vertrouwenspersoon voor verenigingen

Een externe vertrouwenspersoon staat klaar voor uw leden en/of vrijwilligers. Zij hebben iemand om mee te praten, zonder dat ze toestemming van het bestuur nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat leden zich op hun gemak voelen om hun zorgen te delen in een vertrouwelijke setting. Ook maakt dit de drempel om een vertrouwelijk gesprek aan te gaan lager. Het doel van deze gesprekken is om ongewenst gedrag aan te pakken en op te lossen. Een externe vertrouwenspersoon voor verenigingen werkt de-escalerend bij ongewenst gedrag.

Nadeel interne vertrouwenspersoon voor verenigingen

Een interne vertrouwenspersoon is lid van een vereniging die is opgeleid en gecertificeerd om naast de reguliere taken, ook als vertrouwenspersoon te fungeren. Dit betekent dat hij/zij beschikbaar is voor vertrouwelijke advisering en ondersteuning van hun mede vrijwilliger binnen de vereniging. Interne vertrouwenspersonen hebben het voordeel dat ze de vereniging kennen en problemen vroegtijdig kunnen signaleren, waardoor ze voor collega’s beter bereikbaar en benaderbaar zijn. Deze nauwe band met de vereniging kan echter ook voor uitdagingen zorgen.

Het kan voor leden moeilijker zijn om gevoelige informatie te bespreken met iemand die ze kennen. Hierdoor kan het voor de interne vertrouwenspersoon lastig zijn om objectief te blijven. Er bestaat ook het risico van een belangenconflict tussen de rol van de vertrouwenspersoon en andere taken binnen de vereniging, wat zou kunnen leiden tot verwaarlozing van één of beide functies. Daarnaast kan het opleiden van een vrijwilliger tot vertrouwenspersoon tijdrovend en kostbaar zijn en bestaat de kans dat de interne vertrouwenspersoon de vereniging verlaat, waardoor er extra geïnvesteerd moet worden in het opleiden van een nieuw lid.

Voordeel externe vertrouwenspersoon voor vereniging

Een externe vertrouwenspersoon is niet direct verbonden met de vereniging, waardoor een onafhankelijke en objectieve blik gegarandeerd is. De vereniging hoeft in tegenstelling tot een interne vertrouwenspersoon niet te investeren in de opleiding en opfriscursussen om de kennis op pijl te houden. Dat scheelt u tijd en geld. Zo kunt u met een externe vertrouwenspersoon altijd vertrouwen op professionele- en up-to-date hulp. Lees hier meer over de voor- en nadelen van externe vertrouwenspersoon.

Gratis spreekuur

Onze vertrouwenspersonen zijn op veel verschillende manieren te bereiken. Zo kan er direct een fysieke of online afspraak worden ingepland met een vertrouwenspersoon via de agenda op praatuit.nl. Ook bieden wij de mogelijkheid tot een gratis spreekuur voor uw leden met een vertrouwenspersoon. Stel uw medewerker zit ergens mee, maar twijfelt of het raadplegen van een vertrouwenspersoon nodig is. In dat geval is het spreekuur een perfecte oplossing. Mocht daaruit blijken dat verdere ondersteuning nodig is, wordt er een vervolgafspraak ingepland. Hiermee wordt tevens voorkomen dat er onnodig gebruik wordt gemaakt van een externe vertrouwenspersonen, wat de vereniging kosten bespaard.

Neem contact op voor een externe vertrouwenspersoon

Wij bieden een abonnement dat speciaal is ontworpen voor verenigingen. Dit lidmaatschap zorgt ervoor dat u voldoet aan de huidige wetgeving en geeft 24/7 toegang tot een externe vertrouwenspersoon. Door deel te nemen aan ons programma, kunt u er zeker van zijn dat u hoogwaardige ondersteuning krijgt tegen een betaalbare prijs. Als u meer wilt weten, aarzel dan niet hier om contact met ons op te nemen.

Laat je gegevens achter

voor meer informatie.

Deze post delen? https://puntuit.nl/nl_nl/een-externe-vertrouwenspersoon-voor-verenigingen/