Prevention of unwanted behaviour: regulate it!

Prevention of unwanted behaviour: regulate it!

Text: Charlotte Kok Last updated: 20 April 2023 Image:

Prevention undesirable behaviour is a key factor for a successful business. Undesirable behaviour can have damaging effects on your employees' morale, confidence, productivity and safety. To ensure a safe and respectful working environment, it is important to nip any form of undesirable behaviour in the bud before it escalates unnecessarily. In this article, we show how undesirable behaviour in the workplace can be preventively prevented by engaging an external confidential counsellor.

The importance of preventing unwanted behaviour

Inappropriate behaviour covers things from bullying, sexual harassment, discriminatory remarks to physical violence. It is any action considered hostile or offensive in nature that can cause distress to individuals or groups of people within your organisation. It is essential that companies recognise that prevention is far better than cure when it comes to undesirable behaviour in the workplace. By taking steps to prevent such occurrences, you not only save financial loss, but also protect employees from physical and emotional harm. Inappropriate behaviour has a negative impact on employee productivity. Cross-border behaviour also contributes to absenteeism in the workplace. Research by Arbobalans from 2020 shows that work-related psychological complaints account for 64% of the 6 billion in absenteeism costs.

Preventie van ongewenst gedrag met Punt Uit

The first step in preventing unwanted behaviour is to recognise potential triggers in your workplace that could lead to negative interactions between colleagues or employees. This includes creating an environment where everyone respects each other, regardless of gender, race or religion. Clear policies and procedures regarding acceptable behaviour can help ensure that all employees are aware of their rights and responsibilities when it comes to appropriate behaviour at work.

Met het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon maak je ongewenst gedrag bespreekbaar. Bij een abonnement op Punt Uit voor uw onderneming, heeft u niet alleen 24/7 een extern vertrouwenspersoon tot beschikking, maar bieden wij ook extra’s die bijdragen aan de preventie van ongewenst gedrag op de werkvloer. Bekijk here the possibilities.

Help platform for employees

To best guide your employees in recognising undesirable behaviour in the workplace, we have developed a help platform. This platform is Praatuit.nl. Als u een abonnement afsluit bij Punt Uit, krijgt u een unieke URL van dit hulpplatform. Op deze website kunnen uw medewerkers informatie vinden over alle soorten van ongewenst gedrag. Onze professionals geven tips over het herkennen en oplossen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het platform dient als een handvat voor uw medewerkers. Hier kunnen zij zich op hun gemak inlezen over verschillende onderwerpen, maar ook hulp kunnen krijgen met een vertrouwenspersoon als dat nodig is.

free consultation

Our confidants can be reached in many different ways. For example, a physical or online appointment can be scheduled directly with a confidant via the calendar at talkout.co.uk. We also offer the possibility of a free consultation hour with a confidant. Suppose your employee is struggling with something, but is unsure whether consulting a confidant is necessary. In that case, the consultation hour is a perfect solution. If this shows that further support is needed, a follow-up appointment will be scheduled. With this consultation hour, any problems are quickly resolved. It has a de-escalating effect and can prevent unpleasant situations in the workplace.

Prevention of undesirable behaviour - Early Awareness Tool

One of our most effective tools for getting ahead of undesirable behaviour in the workplace is the Early Awareness Tool. Our website detects user behaviour on our help platform Talk Out.co.uk, voordat er daadwerkelijk een melding gemaakt wordt. Dit help ons en u om potentieel “onuitgesproken gedrag” voor te zijn. In verband met privacy wordt deze informatie niet direct gedeeld, maar het kan wel aanleiding zijn voor een informatiemail over een specifiek onderwerp. Deze mail zullen we naar onze contactpersoon binnen uw organisatie verzenden, met de insteek dat deze wordt doorgestuurd aan alle medewerkers binnen uw bedrijf. Zo wordt er eens in de zo veel tijd aandacht besteed aan relevante onderwerpen met betrekking tot ongewenst gedrag. Het doel van zo’n email is om deze bespreekbaar te maken. Zo blijft de aangestelde vertrouwenspersoon binnen uw organisatie top of mind bij uw medewerkers. Mocht zich dan een situatie voordoen waarbij ze een melding willen maken, weten ze bij wie ze terecht kunnen.

Preventie ongewenst gedrag – Punt Uit spel

Het bespreekbaar maken van de grenzen van jezelf en je collega’s draag bij aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Wat voor de een plagen is, is bijvoorbeeld voor de ander pesten. Door dit soort onderwerpen te bespreken met collega’s kom je achter elkaars grenzen. Met die gedachte hebben wij het Punt Uit spel ontwikkeld. Dit spel maakt allerlei voorbeelden van ongewenst gedrag bespreekbaar. Wat kan wel? Wat kan niet? Door dit spel met elkaar te spelen behandel je zaken die je anders misschien nooit met elkaar zou bespreken. Het spel start een belangrijk gesprek onder collega’s en zal medewerkers aan het denken zetten. Dat is wat ons betreft een hele belangrijke eerste stap in de preventie van ongewenst gedrag.

Protecting your business preventively too?

It is important that employers take effective measures to prevent any form of undesirable behaviour within their organisation before things get out of hand. Through proper discussions with colleagues and the appointment of external confidential counsellors, companies can preventively protect their employees. If you would also like to preventively protect your company from undesirable behaviour at work, do not hesitate and take contact with us! We will be happy to tell you more about our services, so that together we can ensure that your organisation stays one step ahead when it comes to preventing future undesirable behaviour.

Leave your details

for more information.

Share this post? https://puntuit.nl/en/prevention-inappropriate-behaviour/

Error: Contact form not found.