Preventie ongewenst gedrag: regel het!

Preventie ongewenst gedrag: regel het!

Tekst: Charlotte Kok Laatst geupdate: 20 april 2023

Preventie ongewenst gedrag is een sleutelfactor voor een succesvol bedrijf. Ongewenst gedrag kan schadelijke gevolgen hebben voor het moreel, het vertrouwen, de productiviteit en de veiligheid van uw werknemers. Om te zorgen voor een veilige en respectvolle werkomgeving is het van belang om elke vorm van ongewenst gedrag in de kiem te smoren voordat het onnodig escaleert. In dit artikel tonen we hoe ongewenst gedrag op de werkplek preventief voorkomen kan worden door het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon.

Het belang van preventie van ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag gaat over zaken als pesten, seksuele intimidatie, discriminerende opmerkingen tot fysiek geweld. Het is elke actie die als vijandig of beledigend van aard wordt beschouwd en die onrust kan veroorzaken bij individuen of groepen mensen binnen uw organisatie. Het is van essentieel belang dat bedrijven inzien dat voorkomen veel beter is dan genezen als het gaat om ongewenst gedrag op de werkplek. Door stappen te ondernemen om dergelijke voorvallen te voorkomen, bespaart u niet alleen financieel verlies, maar beschermt u werknemers ook tegen fysieke en emotionele schade. Ongewenst gedag heeft een negatieve invloed heeft op de productiviteit van medewerkers. Ook draagt grensoverschrijdend gedrag bij aan het verzuim op de werkvloer. Uit onderzoek van Arbobalans uit 2020 blijkt dat werk gerelateerde psychische klachten voor 64% van de 6 miljard aan verzuimkosten zorgen.

Preventie van ongewenst gedrag met Punt Uit

De eerste stap in het voorkomen van ongewenst gedrag is het herkennen van potentiële triggers op uw werkplek die kunnen leiden tot negatieve interacties tussen collega’s of medewerkers. Dit omvat het creëren van een omgeving waarin iedereen elkaar respecteert, ongeacht geslacht, ras of religie. Duidelijke beleidslijnen en procedures met betrekking tot aanvaardbaar gedrag kunnen bijdragen aan het feit dat alle werknemers zich bewust zijn van hun rechten en verantwoordelijkheden als het gaat om gepast gedrag op het werk.

Met het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon maak je ongewenst gedrag bespreekbaar. Bij een abonnement op Punt Uit voor uw onderneming, heeft u niet alleen 24/7 een extern vertrouwenspersoon tot beschikking, maar bieden wij ook extra’s die bijdragen aan de preventie van ongewenst gedrag op de werkvloer. Bekijk hier de mogelijkheden.

Hulpplatform voor medewerkers

Om uw medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in het herkennen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer hebben wij een hulpplatform ontwikkeld. Dit hulpplatform is praatuit.nl. Als u een abonnement afsluit bij Punt Uit, krijgt u een unieke URL van dit hulpplatform. Op deze website kunnen uw medewerkers informatie vinden over alle soorten van ongewenst gedrag. Onze professionals geven tips over het herkennen en oplossen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het platform dient als een handvat voor uw medewerkers. Hier kunnen zij zich op hun gemak inlezen over verschillende onderwerpen, maar ook hulp kunnen krijgen met een vertrouwenspersoon als dat nodig is.

gratis spreekuur

Onze vertrouwenspersonen zijn op veel verschillende manieren te bereiken. Zo kan er direct een fysieke of online afspraak worden ingepland met een vertrouwenspersoon via de agenda op praatuit.nl. Ook bieden wij de mogelijkheid tot een gratis spreekuur met een vertrouwenspersoon. Stel uw medewerker zit ergens mee, maar twijfelt of het raadplegen van een vertrouwenspersoon nodig is. In dat geval is het spreekuur een perfecte oplossing. Mocht daaruit blijken dat verdere ondersteuning nodig is, wordt er een vervolgafspraak ingepland. Met dit spreekuur krijgen eventuele problemen snel een oplossing. Dat werkt de-escalerend en kan vervelende situaties op de werkvloer voorkomen.

Preventie ongewenst gedrag – Early Awareness Tool

Een van onze meest effectieve hulpmiddelen om ongewenst gedrag op de werkplek te voor te zijn is de Early Awareness Tool. Onze website detecteert user behaviour op ons hulpplatform Praatuit.nl, voordat er daadwerkelijk een melding gemaakt wordt. Dit help ons en u om potentieel “onuitgesproken gedrag” voor te zijn. In verband met privacy wordt deze informatie niet direct gedeeld, maar het kan wel aanleiding zijn voor een informatiemail over een specifiek onderwerp. Deze mail zullen we naar onze contactpersoon binnen uw organisatie verzenden, met de insteek dat deze wordt doorgestuurd aan alle medewerkers binnen uw bedrijf. Zo wordt er eens in de zo veel tijd aandacht besteed aan relevante onderwerpen met betrekking tot ongewenst gedrag. Het doel van zo’n email is om deze bespreekbaar te maken. Zo blijft de aangestelde vertrouwenspersoon binnen uw organisatie top of mind bij uw medewerkers. Mocht zich dan een situatie voordoen waarbij ze een melding willen maken, weten ze bij wie ze terecht kunnen.

Preventie ongewenst gedrag – Punt Uit spel

Het bespreekbaar maken van de grenzen van jezelf en je collega’s draag bij aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Wat voor de een plagen is, is bijvoorbeeld voor de ander pesten. Door dit soort onderwerpen te bespreken met collega’s kom je achter elkaars grenzen. Met die gedachte hebben wij het Punt Uit spel ontwikkeld. Dit spel maakt allerlei voorbeelden van ongewenst gedrag bespreekbaar. Wat kan wel? Wat kan niet? Door dit spel met elkaar te spelen behandel je zaken die je anders misschien nooit met elkaar zou bespreken. Het spel start een belangrijk gesprek onder collega’s en zal medewerkers aan het denken zetten. Dat is wat ons betreft een hele belangrijke eerste stap in de preventie van ongewenst gedrag.

Uw bedrijf ook preventief beschermen?

Het is belangrijk dat werkgevers effectieve maatregelen nemen om elke vorm van ongewenst gedrag binnen hun organisatie te voorkomen, voordat zaken uit de hand lopen. Door middel van goede gesprekken met collega’s en het aanstellen van externe vertrouwenspersonen, kunnen bedrijven hun werknemers preventief beschermen. Als u ook graag uw bedrijf preventief wil beschermen voor ongewenst gedrag op werk, aarzel dan niet en neem vandaag nog contact met ons op! Wij vertellen u graag meer over onze diensten, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat uw organisatie een stap voor blijft als het gaat om het voorkomen van toekomstig ongewenst gedrag.

Laat je gegevens achter

voor meer informatie.

Deze post delen? https://puntuit.nl/nl_nl/preventie-ongewenst-gedrag/

Neem contact op

Veel bedrijven hebben moeite met invulling geven aan deze nieuwe wetgeving, wanneer een vertrouwenspersoon verplicht wordt voor alle bedrijven. Om die reden hebben we abonnement ontworpen voor mkb-bedrijven.

Dit zorgt ervoor dat u voldoet aan de nieuwe wetgeving en dat u altijd een externe vertrouwenspersoon tot uw beschikking heeft.

Meer weten? Wij helpen u graag.

Laat uw gegevens achter voor meer informatie.