Was ist die Rolle eines Treuhänders?

Was ist die Rolle eines Treuhänders?

Text: Paul Drenth Letzte Aktualisierung: 15. April 2023 Bild:

Voor bedrijven met meer dan 10 medewerkers wordt het op korte termijn verplicht om een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben. Naar verwachting zal de Eerste Kamer deze wet begin 2024 aannemen. Maar verplicht of niet we raden ondernemers altijd aan een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben omdat ook binnen uw organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag. Naast dat het verstandig is om als onderneming een protocol te hebben bij zo’n situatie, is het voor uw medewerkers vooral prettig om te praten over hun problemen met een onafhankelijk en vertrouwelijk persoon. We nemen u mee in de rol van een vertrouwenspersoon, voor zowel de werkgever als de werknemers.

Definition der Vertrauensperson

Een vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in het beleid ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. Ongewenst gedrag is er natuurlijk in verschillende gradaties en in sommige gevallen grensoverschrijdend. Met een vertrouwenspersoon kan een medewerker vertrouwelijke zaken bespreken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kijkt naar oplossingsmogelijkheden. Het gaat voornamelijk om de eerste opvang, waarna tussen de medewerker en de vertrouwenspersoon overlegd wordt wat de vervolgstappen zullen zijn.

Er hoeft niet altijd iets concreets gedaan te worden met de melding. De medewerker in kwestie kan bijvoorbeeld ook enkel zijn/haar hart willen luchten. Er kan een melding gemaakt worden in het meldingsregister, of er kunnen externe professionals worden ingeschakeld (denk aan mediator of coach). Als het probleem zelf op te lossen is, begeleidt de vertrouwenspersoon hier ook bij. De oplossing is volledig afhankelijk van wat de melder wil, tenzij het gaat om strafbare feiten. Dan moet de vertrouwenspersoon melding maken bij politie of justitie. De rol van een vertrouwenspersoon is voornamelijk het begeleiden van medewerkers met hun melding. De melder houdt zelf de regie in handen en de vertrouwenspersoon weegt samen met de melder de opties af.

Unerwünschtes Verhalten und nicht integeres Handeln

Im Rahmen der Rolle der Vertrauensperson wird zwischen zwei Formen unerwünschten Verhaltens unterschieden: unerwünschtes Verhalten und Nicht-Integrität. Bei OO geht es um (sexuelle) Belästigung, Mobbing, Aggression und Gewalt sowie Diskriminierung. NIH sind Themen wie Integritätsverletzungen (Machtmissbrauch, Korruption, Diebstahl) und soziales Fehlverhalten (Umweltzerstörung)

Untersuchungen der NEA (Niederländische Enquête Arbeidsomstandigheden) aus dem Jahr 2016 zeigen, dass rund 1,1 Millionen Arbeitnehmer Opfer von unerwünschtem Verhalten am Arbeitsplatz sind. Über 11% dieser Fälle berichteten über Belästigung und über 8% über Mobbing am Arbeitsplatz. Unabhängig davon, wie groß oder klein Ihr Unternehmen ist, besteht immer die Möglichkeit, dass Ihre Mitarbeiter mit unerwünschtem Verhalten konfrontiert werden. Dieses Verhalten ist für Arbeitgeber oft schwer zu erkennen und abzufangen. Der Vertrauenslehrer erfüllt diese Aufgabe und ist für Ihre Mitarbeiter da, wenn sie ihn brauchen.

Folgen von unerwünschtem Verhalten

De gevolgen van ongewenst gedrag op het werk moet niet worden onderschat. De slachtoffers kunnen zeer ongelukkig worden, en als gevolg daarvan minder productief. Op een afdeling waar de werksfeer wordt verstoord, kunnen alle collega’s de gevolgen hiervan ondervinden en kan de volledige productiviteit teruglopen. In het ergste geval kunnen werknemers zelfs een andere baan gaan zoeken. Naast dat het voor de slachtoffers veel narigheid met zich meebrengt, heeft het voor uw onderneming ook gevolgen. Uw medewerkers kunnen zich bijvoorbeeld (langdurig) ziekmelden, waardoor het verzuim omhooggaat. Uit onderzoek van Arbobalans uit 2020 blijkt dat werk gerelateerde psychische klachten voor 64% van de 6 miljard aan verzuimkosten zorgen.

Die Rolle der Vertrauensperson: Empfang und Begleitung des Mitarbeiters

Wir haben gerade kurz eine der wichtigsten Aufgaben einer Vertrauensperson beschrieben. Die Vertrauensperson empfängt den Arbeitnehmer und dient als erste Anlaufstelle. Sie hört sich die Geschichte des Mitarbeiters an und sucht dann gemeinsam nach einer Lösung und möglichen nächsten Schritten. Ein Gespräch mit der Vertrauensperson muss nie über den Arbeitgeber oder die Führungskraft beantragt werden. Die Schwelle für ein Gespräch ist daher niedrig. Es handelt sich um ein vertrauliches Gespräch, bei dem ein Arbeitnehmer mit einer unabhängigen Person sprechen kann. Ziel des Gesprächs ist es, das unerwünschte Verhalten zu beenden. Wenn der Arbeitnehmer es wünscht, wird der Vertrauensmann ihn an professionelle Berater weitervermitteln.

Die Rolle eines Treuhänders: Organisation aufklären und informieren

Wanneer u een (externe) vertrouwenspersoon heeft aangesteld, is het van belang dat uw medewerkers de vertrouwenspersoon goed weten te vinden. Het is aan de werkgever om medewerkers op de hoogte te brengen van het feit dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is. Hieruit moet blijken dat het gesprek met een vertrouwenspersoon vertrouwelijk is en dat de melding anoniem kan blijven. Daarnaast moet het management goed op de hoogte zijn van wat de rol van vertrouwenspersoon is. Dit om misverstanden te voorkomen.

Die Rolle eines Treuhänders: Beratung des Vorstands und/oder der Geschäftsführung

Eine Vertrauensperson erhält Signale von Mitarbeitern über unerwünschtes Verhalten innerhalb einer Organisation. Es ist wichtig, dass die Organisation diese Signale ebenfalls wahrnimmt. Es ist daher Aufgabe der Vertrauensperson, genau zu beobachten, welche Meldungen pro Organisation eingehen. Dazu gehört auch das Aufspüren von Trends. Die Vertrauensperson leitet diese Erkenntnisse dann an die Leitung oder den Vorstand der Organisation weiter. Die Vertrauensperson tut dies in Form eines Jahresberichts. Dadurch erhält die Organisation einen Einblick in Art und Umfang des unerwünschten Verhaltens. Natürlich ohne die Vertraulichkeit der Berichterstatter zu verletzen.

Für wen entscheiden Sie sich?

Nu duidelijk is wat een vertrouwenspersoon precies doet, is het aan de werkgever om de keuze af te wegen. Gaat je een vertrouwenspersoon aannemen? Wordt dat dan een interne- of externe vertrouwenspersoon? In dit artikel (doorlinken naar artikel interne/externe vp) zetten wij alle voor- en nadelen voor je op een rijtje.

Kontakt aufnehmen

Wij hebben een abonnement ontworpen voor mkb-bedrijven. Dit zorgt ervoor dat je organisatie voldoet aan de nieuwe wetgeving en dat je altijd een externe vertrouwenspersoon tot je beschikking hebt. Meer weten? Wij helpen je graag.

Hinterlassen Sie Ihre Daten

für weitere Informationen.

Diesen Beitrag teilen? https://puntuit.nl/de/was-ist-die-rolle-eines-treuhanders/