Quel est le rôle d'un administrateur ?

Quel est le rôle d'un administrateur ?

Texte : Paul Drenth Dernière mise à jour : 15 avril 2023 Image :

Voor bedrijven met meer dan 10 medewerkers wordt het op korte termijn verplicht om een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben. Naar verwachting zal de Eerste Kamer deze wet begin 2024 aannemen. Maar verplicht of niet we raden ondernemers altijd aan een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben omdat ook binnen uw organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag. Naast dat het verstandig is om als onderneming een protocol te hebben bij zo’n situatie, is het voor uw medewerkers vooral prettig om te praten over hun problemen met een onafhankelijk en vertrouwelijk persoon. We nemen u mee in de rol van een vertrouwenspersoon, voor zowel de werkgever als de werknemers.

Définition de confident

Een vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in het beleid ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. Ongewenst gedrag is er natuurlijk in verschillende gradaties en in sommige gevallen grensoverschrijdend. Met een vertrouwenspersoon kan een medewerker vertrouwelijke zaken bespreken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kijkt naar oplossingsmogelijkheden. Het gaat voornamelijk om de eerste opvang, waarna tussen de medewerker en de vertrouwenspersoon overlegd wordt wat de vervolgstappen zullen zijn.

Er hoeft niet altijd iets concreets gedaan te worden met de melding. De medewerker in kwestie kan bijvoorbeeld ook enkel zijn/haar hart willen luchten. Er kan een melding gemaakt worden in het meldingsregister, of er kunnen externe professionals worden ingeschakeld (denk aan mediator of coach). Als het probleem zelf op te lossen is, begeleidt de vertrouwenspersoon hier ook bij. De oplossing is volledig afhankelijk van wat de melder wil, tenzij het gaat om strafbare feiten. Dan moet de vertrouwenspersoon melding maken bij politie of justitie. De rol van een vertrouwenspersoon is voornamelijk het begeleiden van medewerkers met hun melding. De melder houdt zelf de regie in handen en de vertrouwenspersoon weegt samen met de melder de opties af.

Comportement indésirable et manque d'intégrité

Dans le cadre du rôle de conseiller confidentiel, une distinction est faite entre deux formes de comportement indésirable : le comportement indésirable et la non-intégrité. OO concerne le harcèlement (sexuel), les brimades, l'agression, la violence et la discrimination. NIH concerne des questions telles que les violations de l'intégrité (abus de pouvoir, corruption, vol) et les méfaits sociaux (dégradation de l'environnement).

Une étude menée par la NEA (Dutch Enquête Arbeidsomstandigheden) en 2016 montre qu'environ 1,1 million de travailleurs sont victimes de comportements indésirables sur leur lieu de travail. Plus de 11% de ces cas font état de harcèlement et plus de 8% de brimades au travail. Quelle que soit la taille de votre entreprise, il y a toujours un risque que vos employés soient confrontés à des comportements indésirables. Ces comportements sont souvent difficiles à détecter et à intercepter pour les employeurs. Le conseiller confidentiel remplit ce rôle et est là pour vos employés lorsqu'ils en ont besoin.

Conséquences d'un comportement indésirable

De gevolgen van ongewenst gedrag op het werk moet niet worden onderschat. De slachtoffers kunnen zeer ongelukkig worden, en als gevolg daarvan minder productief. Op een afdeling waar de werksfeer wordt verstoord, kunnen alle collega’s de gevolgen hiervan ondervinden en kan de volledige productiviteit teruglopen. In het ergste geval kunnen werknemers zelfs een andere baan gaan zoeken. Naast dat het voor de slachtoffers veel narigheid met zich meebrengt, heeft het voor uw onderneming ook gevolgen. Uw medewerkers kunnen zich bijvoorbeeld (langdurig) ziekmelden, waardoor het verzuim omhooggaat. Uit onderzoek van Arbobalans uit 2020 blijkt dat werk gerelateerde psychische klachten voor 64% van de 6 miljard aan verzuimkosten zorgen.

Le rôle de confident : accueillir et guider l'employé

Nous venons de décrire brièvement l'une des tâches les plus importantes d'un conseiller confidentiel. Le conseiller accueille l'employé et sert de premier point de contact. Il écoute l'histoire du salarié, puis cherche ensemble une solution et les prochaines étapes possibles. Un entretien avec le conseiller confidentiel ne doit jamais être demandé par l'intermédiaire de l'employeur ou du supérieur hiérarchique. Le seuil d'accès à un entretien est donc bas. Il s'agit d'une conversation confidentielle au cours de laquelle un employé peut parler à une personne indépendante. L'objectif de la conversation est de mettre fin au comportement indésirable. Si le salarié le souhaite, le conseiller confidentiel l'orientera vers des conseillers professionnels.

Rôle d'un administrateur : Éduquer et informer l'organisation

Wanneer u een (externe) vertrouwenspersoon heeft aangesteld, is het van belang dat uw medewerkers de vertrouwenspersoon goed weten te vinden. Het is aan de werkgever om medewerkers op de hoogte te brengen van het feit dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is. Hieruit moet blijken dat het gesprek met een vertrouwenspersoon vertrouwelijk is en dat de melding anoniem kan blijven. Daarnaast moet het management goed op de hoogte zijn van wat de rol van vertrouwenspersoon is. Dit om misverstanden te voorkomen.

Le rôle d'un administrateur : Conseiller le conseil d'administration et/ou la direction

Un conseiller confidentiel reçoit des signaux de la part des employés concernant des comportements indésirables au sein d'une organisation. Il est essentiel que l'organisation soit également informée de ces signaux. Il incombe donc au conseiller confidentiel de suivre de près les rapports reçus par l'organisation. Il s'agit également de repérer les tendances. Le conseiller confidentiel transmet ensuite ces résultats à la direction ou au conseil d'administration de l'organisation. Pour ce faire, il rédige un rapport annuel. Cela permet à l'organisation de se faire une idée de la nature et de l'ampleur du comportement indésirable. Bien entendu, la confidentialité des rapporteurs n'est pas rompue.

Qui choisirez-vous ?

Nu duidelijk is wat een vertrouwenspersoon precies doet, is het aan de werkgever om de keuze af te wegen. Gaat je een vertrouwenspersoon aannemen? Wordt dat dan een interne- of externe vertrouwenspersoon? In dit artikel (doorlinken naar artikel interne/externe vp) zetten wij alle voor- en nadelen voor je op een rijtje.

Prenez contact avec nous

Wij hebben een abonnement ontworpen voor mkb-bedrijven. Dit zorgt ervoor dat je organisatie voldoet aan de nieuwe wetgeving en dat je altijd een externe vertrouwenspersoon tot je beschikking hebt. Meer weten? Wij helpen je graag.

Laissez vos coordonnées

pour plus d'informations.

Partager cet article ? https://puntuit.nl/fr/quel-est-le-role-dun-fiduciaire/