¿Cuál es el papel de un fideicomisario?

¿Cuál es el papel de un fideicomisario?

Texto: Paul Drenth Última actualización: 15 de abril de 2023 Imagen:

Voor bedrijven met meer dan 10 medewerkers wordt het op korte termijn verplicht om een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben. Naar verwachting zal de Eerste Kamer deze wet begin 2024 aannemen. Maar verplicht of niet we raden ondernemers altijd aan een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben omdat ook binnen uw organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag. Naast dat het verstandig is om als onderneming een protocol te hebben bij zo’n situatie, is het voor uw medewerkers vooral prettig om te praten over hun problemen met een onafhankelijk en vertrouwelijk persoon. We nemen u mee in de rol van een vertrouwenspersoon, voor zowel de werkgever als de werknemers.

Definición de confidente

Een vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in het beleid ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. Ongewenst gedrag is er natuurlijk in verschillende gradaties en in sommige gevallen grensoverschrijdend. Met een vertrouwenspersoon kan een medewerker vertrouwelijke zaken bespreken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kijkt naar oplossingsmogelijkheden. Het gaat voornamelijk om de eerste opvang, waarna tussen de medewerker en de vertrouwenspersoon overlegd wordt wat de vervolgstappen zullen zijn.

Er hoeft niet altijd iets concreets gedaan te worden met de melding. De medewerker in kwestie kan bijvoorbeeld ook enkel zijn/haar hart willen luchten. Er kan een melding gemaakt worden in het meldingsregister, of er kunnen externe professionals worden ingeschakeld (denk aan mediator of coach). Als het probleem zelf op te lossen is, begeleidt de vertrouwenspersoon hier ook bij. De oplossing is volledig afhankelijk van wat de melder wil, tenzij het gaat om strafbare feiten. Dan moet de vertrouwenspersoon melding maken bij politie of justitie. De rol van een vertrouwenspersoon is voornamelijk het begeleiden van medewerkers met hun melding. De melder houdt zelf de regie in handen en de vertrouwenspersoon weegt samen met de melder de opties af.

Comportamiento indeseable y falta de integridad

Dentro de la función de asesor confidencial, se distingue entre dos formas de comportamiento indeseable: el comportamiento indeseable y la falta de integridad. OO son el acoso (sexual), la intimidación, la agresión y la violencia y la discriminación. NIH son cuestiones como las violaciones de la integridad (abuso de poder, corrupción, robo) y las infracciones sociales (degradación del medio ambiente).

Una investigación de NEA (Dutch Enquête Arbeidsomstandigheden) de 2016 muestra que alrededor de 1,1 millones de trabajadores son víctimas de comportamientos indeseables en el lugar de trabajo. Más de 11% de esos casos denunciaron acoso y más de 8%, intimidación en el trabajo. No importa lo grande o pequeña que sea su empresa, siempre existe la posibilidad de que sus empleados tengan que enfrentarse a comportamientos indeseables. A menudo, los empresarios tienen dificultades para detectar e interceptar estos comportamientos. El asesor confidencial cumple esta función y está ahí para sus empleados cuando lo necesitan.

Consecuencias del comportamiento indeseable

De gevolgen van ongewenst gedrag op het werk moet niet worden onderschat. De slachtoffers kunnen zeer ongelukkig worden, en als gevolg daarvan minder productief. Op een afdeling waar de werksfeer wordt verstoord, kunnen alle collega’s de gevolgen hiervan ondervinden en kan de volledige productiviteit teruglopen. In het ergste geval kunnen werknemers zelfs een andere baan gaan zoeken. Naast dat het voor de slachtoffers veel narigheid met zich meebrengt, heeft het voor uw onderneming ook gevolgen. Uw medewerkers kunnen zich bijvoorbeeld (langdurig) ziekmelden, waardoor het verzuim omhooggaat. Uit onderzoek van Arbobalans uit 2020 blijkt dat werk gerelateerde psychische klachten voor 64% van de 6 miljard aan verzuimkosten zorgen.

El papel del confidente: acoger y guiar al empleado

Acabamos de describir brevemente una de las tareas más importantes de un asesor confidencial. El confidente recibe al empleado y sirve de primer punto de contacto. Escucha la historia del empleado, tras lo cual buscan juntos una solución y los posibles pasos siguientes. Nunca es necesario solicitar una entrevista con el asesor confidencial a través del empresario o el jefe. El umbral para una entrevista es, por tanto, bajo. Se trata de una conversación confidencial en la que el empleado puede hablar con una persona independiente. El objetivo de la conversación es poner fin al comportamiento indeseable. Si el empleado lo desea, el asesor confidencial le remitirá a consejeros y asesores profesionales.

Papel de un fideicomisario: Educar e informar a la organización

Wanneer u een (externe) vertrouwenspersoon heeft aangesteld, is het van belang dat uw medewerkers de vertrouwenspersoon goed weten te vinden. Het is aan de werkgever om medewerkers op de hoogte te brengen van het feit dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is. Hieruit moet blijken dat het gesprek met een vertrouwenspersoon vertrouwelijk is en dat de melding anoniem kan blijven. Daarnaast moet het management goed op de hoogte zijn van wat de rol van vertrouwenspersoon is. Dit om misverstanden te voorkomen.

El papel de un administrador: Asesorar al consejo y/o a la dirección

Un asesor confidencial recibe señales de los empleados sobre comportamientos indeseables dentro de una organización. Es esencial que la organización también conozca estas señales. Por lo tanto, corresponde al asesor confidencial vigilar de cerca qué informes se reciben por organización. Esto incluye también la detección de tendencias. A continuación, el asesor confidencial transmite estas conclusiones a la dirección o al consejo de administración de la organización. Para ello, el asesor confidencial elabora un informe anual. Esto permite a la organización comprender la naturaleza y el alcance del comportamiento indeseable. Por supuesto, sin violar la confidencialidad de los informadores.

¿A quién eliges?

Nu duidelijk is wat een vertrouwenspersoon precies doet, is het aan de werkgever om de keuze af te wegen. Gaat je een vertrouwenspersoon aannemen? Wordt dat dan een interne- of externe vertrouwenspersoon? In dit artikel (doorlinken naar artikel interne/externe vp) zetten wij alle voor- en nadelen voor je op een rijtje.

Póngase en contacto

Wij hebben een abonnement ontworpen voor mkb-bedrijven. Dit zorgt ervoor dat je organisatie voldoet aan de nieuwe wetgeving en dat je altijd een externe vertrouwenspersoon tot je beschikking hebt. Meer weten? Wij helpen je graag.

Deja tus datos

para más información.

¿Compartir este post? https://puntuit.nl/es/cual-es-la-funcion-de-un-fiduciario/