Ist ein Treuhänder obligatorisch?

Ist ein Treuhänder obligatorisch?

Text: Erik Drenth Letzte Aktualisierung: 25. Mai 2023

Die Sicherheit am Arbeitsplatz gewinnt in unserer Gesellschaft (zum Glück) immer mehr an Bedeutung. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in großen Unternehmen kommt dieses Thema schnell in die Diskussion. Das gilt auch für die Politik. Die zweite Kammer hat einen beschleunigten Gesetzesentwurf eingebracht. Darin wird eine Vertrauensperson für alle Unternehmen verpflichtend vorgeschrieben, um solche Missbräuche am Arbeitsplatz zu verhindern. Die zweite Kammer stimmte am 23. Mai 2023 mehrheitlich dafür, dass Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern einen Vertrauensmann benötigen. Sie wartet nun darauf, dass auch die erste Kammer dem zustimmt.

Waarom een vertrouwenspersoon wettelijk verplichten stellen?

Arbeitgeber, ob groß oder klein, sind nach dem Gesetz über die Arbeitsbedingungen gesetzlich verpflichtet, ein sicheres Arbeitsumfeld für die Beschäftigten zu schaffen. Die Berücksichtigung der psychosozialen Belastung der Arbeitnehmer fällt unter das Arbeitsschutzgesetz. Der vorgelegte Gesetzentwurf verpflichtet die Arbeitgeber, unabhängig von der Größe des Unternehmens eine Vertrauensperson zu bestellen. Damit will das Parlament die rechtliche Stellung der Vertrauensperson in Unternehmen stärken. Der Vorschlag soll zu einer Verhaltensänderung beitragen, die zu einem sichereren Arbeitsplatz für alle Beschäftigten führt.

Eine Vertrauensperson ist eine interne oder externe Person, mit der die Mitarbeiter eines Unternehmens vertraulich über unerwünschtes Verhalten oder mangelnde Integrität sprechen können. Dazu gehört zum Beispiel die Meldung von Mobbing, (sexueller) Belästigung, Diskriminierung, aber auch Machtmissbrauch, Betrug oder Diebstahl. Diese Themen können unangenehme Folgen für Ihre Mitarbeiter haben, daher ist es gut, wenn sie diese vertraulich mit einer unabhängigen Person besprechen können. Die Rolle des Treuhänders ist es, den Arbeitnehmer aufzunehmen und zu begleiten und ihn dann über die möglichen nächsten Schritte zu informieren.

Welche Möglichkeiten stehen den Arbeitgebern zur Verfügung?

Sobald die Gesetzesänderung in Kraft tritt, haben Sie als Arbeitgeber grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die Ernennung eines internen Vertrauensanwalts oder die Ernennung eines externen Vertrauensanwalts. Beide Optionen sind durch die Gesetzesänderung abgedeckt, und als Arbeitgeber können Sie diese Entscheidung selbst treffen.

Het aanstellen van een interne vertrouwenspersoon houdt in dat er binnen uw organisatie een medewerker de rol van vertrouwenspersoon krijgt. In dat geval is deze medewerker een vertrouwenspersoon naast zijn/haar eigen functie. Om deze rol zo goed mogelijk uit te voeren moet de werkgever de vertrouwenspersoon opleiden. Het is namelijk verplicht om een aantal cursussen en certificaten te behalen als vertrouwenspersoon. Dit is voor beide partijen een kostbare investering, niet alleen van geld, maar ook van tijd. Houd daarmee rekening dat deze werknemer ook zijn/haar baan op kan zeggen, met als gevolg dat u opnieuw moet investeren in een interne vertrouwenspersoon. Ook kan er een situatie voorkomen waarin de interne vertrouwenspersoon een conflict heeft met een medewerker, of andersom. In dit geval wordt het probleem intern oplossen lastig.

Wenn Sie sich für einen externen Vertrauensmann entscheiden, beauftragen Sie einen zertifizierten, unabhängigen Vertrauensmann. Diese Vertrauensperson ist häufig einer Organisation angeschlossen, die sich auf diese Aufgabe spezialisiert hat. Das spart Ihnen viel Zeit und Ausbildungskosten. Ihre Mitarbeiter können sich im Bedarfsfall an die Vertrauensperson wenden. Dabei kann es sich um einen Bericht über unerwünschtes Verhalten, aber auch über mangelnde Integrität handeln. Wenn Sie eine externe Vertrauensperson engagieren, können Sie sicher sein, dass Sie professionelle Hilfe und aktuelles Wissen erhalten.

Lesen Sie hier mehr über die Unterschiede zwischen internen und externen Vertrauensleuten.

Was sind die Folgen für Arbeitgeber ohne Treuhänder?

De ondernemingsraad of werknemersvertegenwoordiger, evenals werknemers, kunnen bij het niet naleven van deze wetgeving een klacht indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het geval dat u als werkgever geen protocol heeft voor eventuele problemen op de werkvloer, kan de conclusie al snel zijn dat de organisatie er onvoldoende aan heeft gedaan om ongewenst gedrag te voorkomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het hebben van een protocol bij ongewenst gedrag helpt werkgevers om aansprakelijkheid en/of juridische problemen te voorkomen.

Vorteile der Verpflichtung des Treuhänders

De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen grote impact hebben op uw medewerkers. Slachtoffers worden niet alleen ongelukkig, maar ook minder productief. Daarnaast kunnen ze zich ziekmelden, een andere baan zoeken of zelfs arbeidsongeschikt raken. Uit onderzoek van Arbobalans uit 2020 blijkt dat werk gerelateerde psychische klachten voor 64% van de 6 miljard aan verzuimkosten zorgen. Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om goed voor uw personeel te zorgen. U moet hen niet alleen beschermen voor lichamelijke klachten, maar ook voor psychische- en sociale klachten. Het aannemen van een vertrouwenspersoon draagt bij aan het creëren van een veilige werksfeer voor uw medewerkers.

Want of u nu een groot of klein bedrijf heeft, er werken mensen. Deze mensen maken op de werkvloer van alles mee. Dat kunnen leuke dingen zijn, maar helaas ook minder leuke dingen. Het is van groot belang dat uw werknemers vertrouwelijk kunnen praten met een onafhankelijk persoon en zich gehoord voelen. Het werkt in ieders voordeel om een vertrouwenspersoon verplicht te maken. Niet alleen voor uw werknemers, maar ook voor u als werkgever is het prettig om een protocol te hebben.

Diesen Beitrag teilen? https://puntuit.nl/de/ist-ein-treuhander-pflichtig/

Kontakt aufnehmen

Veel bedrijven hebben moeite met invulling geven aan deze nieuwe wetgeving, wanneer een vertrouwenspersoon verplicht wordt voor alle bedrijven. Om die reden hebben we abonnement ontworpen voor mkb-bedrijven.

Dit zorgt ervoor dat u voldoet aan de nieuwe wetgeving en dat u altijd een externe vertrouwenspersoon tot uw beschikking heeft.

Meer weten? Wij helpen u graag.

Laat uw gegevens achter voor meer informatie.